Tipy, jak překonat vztah na dálku

Říká se, že láska hory přenáší, ale určitě znáte ve svém okolí někoho, kdo ukončil vztah právě pro velkou dálku nebo časové odloučení. Jak to tedy je? Milovat na dálku má určitě svoje kouzlo, ale asi to lze ustát při splnění několika podmínek. Ale jedno upozornění bychom měli dát na začátek – existuje tolik variant lásek, že vždy platí, že výjimka potvrzuje pravidlo. Vše, co doporučíme, jistě najde i své odpůrce.

První předpoklad

Pokud má láska na dálku naději, tak prvním předpokladem, je se oba osobně znají, že si hleděli do očí a podobně. Virtuální (internetový) vztah může mít naději, ovšem asi většinou jde jen o ukojení svých sexuálních a sociálních tužeb. Také lze říci, že čím byla doba společné známosti před odloučením delší, tím má láska na dálku větší naději.

Druhý předpoklad

Dalším předpokladem je komunikace. Dnešní technika nabízí v tomto směru nepřeberné možnosti. Ale je tu jedno nebezpečí, nikdy to nesmíme přehánět, pak to již zavání žárlivostí. Je lepší si předem určit čas a pak si spolu v klidu povídat. I když jsme ve svazku, přeci jen máme každý nárok na určitou svobodu.

Třetí předpoklad

Třetím předpokladem je dostatek porozumění a úsilí k tomu, abychom skutečně vydrželi. Opět připomínáme veliké nebezpečí, a tím jsou žárlivost a také nevěra. To jsou ale vlastnosti či skutky na samostatné články. Když už se stane a v rámci delšího odloučení, kdy skutečně hormony v těle klokotají a vlastním masturbace je nevyhovující, tak zachovejme naprosté mlčení, neříkejme nikdy nic ani svému nejbližšímu kamarádovi či kamarádce. Dálky v tomto směru pocity viny trochu smývají. Ale tím nechceme někoho vybízet k nevěře, jen co zapadnou za partnerem dveře, a ani nechceme nevěru omlouvat, když někdo zahne. Na druhou stranu žárlivost se může zdát menším zlem, ale je to stejně jde od tak vlastnost nepříjemná, která otravuje vztah oběma partnerům, žárlivci i tomu, na koho je třeba jen údajně žárleno.

Čtvrtý předpoklad

Další předpokladem je vědomí, že odloučenost jednou skončí. Nemusí to být přímo datum a hodina, kdy dotyčného sevřeme do náruče na perónu, ale alespoň vědomí, že ten toužený den opravdu přijde. Oba pak musíme být trpěliví, schopní mluvit a navzájem se naslouchat. Pro komunikaci buďme upřímní a pravdomluvní. Na druhou stranu také platí, že co oči nevidí, to srdce nepálí. To jsme již psali, ale i při nejvyšším utajení vše může úplně jinou cestou vyjít na povrch. Pokud možno si pravidelně pište, můžete spolu, pokud to je možné, hovořit i dokonce se přes internet a mobil vidět. Vztah na dálku potřebuje opravdu si vzájemně dávat najevo, jak se máte rádi. O přehnaných starostech jsme se ale již zmiňovali, že ty jsou opravdu na škodu.

Pátý předpoklad

Dalším nebezpečím je to, že si na lásku na dálku člověk po delším čase zvykne. A mnohdy se již stalo, že se ti dva opravdu po dlouhé době sešli, ale najednou jim začalo vadit, že jsou delší dobu spolu. Ponorková nemoc může ukončit vztah, který vydržel měsíce odloučení. Proti tomu se dá opravdu těžko bojovat, po delší době vlastně začínáte vztah nanovo, Každý jste si prošel nějakou životní zkouškou, máte jiné vědomosti i zkušenosti. To se dá dopředu jen těžko odhadnout, ale musí se s tím počítat.

Šestý předpoklad

Na závěr můžeme vše krátce shrnout. Nikdy nesmíme partnerovi dávat najevo, že je naším majetkem. Nesmí mu chybět pocit, že má sám určitou svobodu. Dálka může lásku posílit, ale může být i jejím ukončením. Věřte, že můžete být jakkoliv pozorní, jakkoliv dávat najevo svou lásku, ale nesmí to být jednostranné a sobecké. Na lásku jsou vždy dva a každý z tohoto páru může odstoupit. Takže si řekněte společně hned před odloučením, zda to má cenu, zda je váš vztah natolik pevný, že třeba rok montáží v Peru ustojí, a že se pak vezmete. Nevěřte ale, že neplatí heslo, sejde z očí, sejde z mysli, na to již doplatily mnohé svazky.