Feromony aneb substance přitažlivosti

Feromony jsou významnými látkami pro všechny živočichy a mají mnoho účinků. V lidské říši jsou však považovány hlavně za mámidla, která slouží především k sexuální přitažlivosti jedince. Dokážou měnit naše podvědomé chování a vzbuzovat intimní touhu.

Vnímání feromonů

Feromony jsou přírodní chemické látky, které nejsme schopni vědomě vnímat svým čichem. Jejich přítomnost přijímáme zcela automaticky, aniž bychom o tom věděli, působí na nás téměř ve všech situacích. U lidí, na rozdíl od zvířat, jsou díky naší inteligenci pudy vyvolávané feromony poměrně potlačeny, i přesto je jejich vliv na lidské tělo značný.

Lidské feromony

Největší pozornost feromonům vylučovanými lidmi je věnována především v sexuální rovině. Tyto substance totiž nepopiratelně ovlivňují naše rozhodování při volbě partnera, ať už krátkodobého, či dlouhodobého. Mají významné afrodiziakální účinky, proto jsou běžně prodávány například ve formě parfémů, které napomáhají ke zvýšení libida. Vyrábí se jak ve variantě pro ženy, tak také pro muže, jedná se tak o skvělou možnost, jak navýšit sexuální touhu a umocnit prožitek ze sexu.

Působení feromonů

Mužské feromony zvyšují u opačného pohlaví sympatie k jedinci, kterým jsou vyzařovány. Současně zcela podvědomým způsobem tyto látky působí na pohlavní orgány, a to tak, že dochází k jejich prokrvení, což vede ke zvýšení sexuální touhy. U člověka jsou tyto pocity dány komplexně prostředím, rozpoložením a celkovou atmosférou situace. Ženské feromony působí zcela obdobně na mužské pohlaví. Obecně se dá říci, že čím silnější je sálání feromonů, tím je jedinec oblíbenější. Kromě feromonů je však zde důležité také vytváření dojmu ostatními prostředky, jako je vizáž, způsob konverzace a podobně. Feromony však mají neopomenutelný vliv na mezilidské vztahy.

Feromony jsou drobné chemické látky, které jsou však velmi vlivným faktorem po celý náš život. Neopomínejte proto na ně, ovlivňují vaše sympatie k okolí, a naopak také zajišťují sympatie opačného pohlaví.